فکسوفنادین Fexofenadine

2017-04-25T13:33:26+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Fexofenadine گروه دارویی: Antihistamines آنتی هیستامین ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور CIPLA داروسازی تسنیم داروسازی سامی ساز داروسازی عبیدی SANOFI AVENTIS داروسازی تهران دارو داروسازی سجاد داروی شرق داروسازی کیش مدیفارم داروسازی ابوریحان داروسازی تهران شیمی داروسازی سها داروسازی کیمیدارو داروسازی اکسیر داروسازی جالینوس [...]