دارو فيناستريد Finasteride

2017-05-27T00:05:18+04:30

اطلاعات دارو فيناستريد Finasteride در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو فيناستريد Finasteride گروه دارویی: Urological Drugs داروهای مجاری ادرای     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور CIPLA داروسازی ابوریحان داروسازی سها داروسازی مهر دارو          موارد مصرف فيناستريد در درمان هيپرپلازي خوش خيم [...]