دارو فلودروکورتیزن Fludrocortisone

2017-05-11T19:26:32+04:30

اطلاعات دارو فلودروکورتیزن  Fludrocortisone در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو فلودروکورتیزن Fludrocortisone گروه دارویی: Corticosteroids کورتیکواستروئیدها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ابوریحان                موارد مصرف اين دارو يك ميزالوكورتيكوئيد است كه در درمان نارسايي غده فوق كليه مصرف [...]