دارو فلورمتولون Fluorometholone

2017-05-11T19:30:55+04:30

اطلاعات دارو فلورمتولون  Fluorometholone در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو فلورمتولون Fluorometholone گروه دارویی: Corticosteroids کورتیکواستروئیدها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی سینا دارو                موارد مصرف اين دارو مثل همه كورتيكوستروئيدهاي چشمي براي درمان بيماريهاي آلرژيك و التهابي [...]