آشنایی با تب برفکی

2017-01-07T11:12:28+04:30

تب برفکی چیست؟ آیا تب برفکی میتواند انسان را نیز آلوده کند؟ آیا تب برفکی میتواند منجر به مرگ گوساله شود؟ چرا مبارزه با این بیماری این قدر مشکل میباشد؟ ویروس این بیماری تا چه مدتی در گله باقی می ماند؟ بیماری تب برفکی یک بیماری ویروسی مسری است که ضررهای اقتصادی زیادی را میتواند [...]