گانسیکلوویر Ganciclovir

2017-04-27T13:26:32+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Ganciclovir گروه دارویی: Antivirals ضد ویروسها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور F.HOFFMANN-LA ROCHE                موارد مصرف آنتی ویروس (نوکلئوزید صناعی پورین، آنالوگ گوانین). a) درمان رتینیت سیتومگالوویروس (CMV) b) پیشگیری از CMV در دریافت کنندگان پیوند c) سایر عفونت [...]