جمی فلوکساسین Gemifloxacin

2017-04-23T11:56:01+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد نام علمی دارو (ژنریک): Gemifloxacin گروه دارویی: Antibacterials داروهای ضد باکتری     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور LG LIFE SCIENCES داروسازی خوارزمی داروسازی رازک داروسازی مینا داروسازی امین [...]