دارو هیدروکسی پروژسترون کاپروات Hydroxyprogesterone Caproate

2017-05-15T17:36:08+04:30

اطلاعات دارو هیدروکسی پروژسترون کاپروات Hydroxyprogesterone Caproate در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو هیدروکسی پروژسترون کاپروات Hydroxyprogesterone Caproate گروه دارویی: Sex Hormones هورمون های جنسی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور BAYER SCHERING PHARMA داروسازی ابوریحان              موارد مصرف پروژستین، [...]