هیدروکسی زین Hydroxyzine

2017-04-25T13:38:07+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Hydroxyzine گروه دارویی: Antihistamines آنتی هیستامین ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی تهران دارو داروسازی خوارزمی داروسازی عماد درمان پارس داروسازی پور سینا داروسازی تهران شیمی              موارد مصرف هیدروکسی زین در درمان اضطراب و [...]