دارو ايزوفلوران Isoflurane

2017-05-11T18:50:36+04:30

اطلاعات دارو ايزوفلوران Isoflurane در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو ايزوفلوران Isoflurane گروه دارویی: General Anaesthetics بیهوش کننده های عمومی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ABBOTT HALOCARBON NICHOLAS PIRAMAL PIRAMAL BAXTER                موارد مصرف ايزوفلوران به عنوان بيهوش كننده [...]