دارو لاتانوپروست Latanoprost

2017-05-27T18:21:48+04:30

اطلاعات دارو لاتانوپروست Latanoprost در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو لاتانوپروست Latanoprost گروه دارویی: Miotics, Mydriatics, and Antiglaucoma Drugs داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور PFIZER داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی سینا دارو         [...]