لووستریزین Levocetirizine

2017-04-25T13:45:16+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Levocetirizine گروه دارویی: Antihistamines آنتی هیستامین ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی آریا داروسازی تهران دارو داروسازی رازک داروسازی راموفارمین داروسازی ایران دارو                موارد مصرف آنتی هیستامین (آنتاگونیست انتخابی رسپتورهای H1). a) درمان رینیت آلرژیک فصلی b) [...]