ليدوكائين سیستمیک Lidocaine-Systemic

2017-04-29T11:14:57+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Lidocaine-Systemic گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور انستیتو پاستور- كارخانه داروسازی اکسیر داروسازی سینا دارو داروسازی کاسپین تامین داروسازی ابوریحان داروسازی ایران هورمون داروسازی شهید قاضی            موارد مصرف اين دارو درمان آريتمي بطني، به [...]