دارو ليوتيرونين سدیم Liothyronine Sodium

2017-05-26T23:36:46+04:30

اطلاعات دارو ليوتيرونين سدیم Liothyronine Sodium در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو ليوتيرونين سدیم Liothyronine Sodium گروه دارویی: Thyroid and Antithyroid Drugs داروهای تیروئید و ضد تیروئید     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف ليوتيرونين براي تشخيص و درمان كم [...]