لیزینوپریل Lisinopril

2017-04-29T11:20:01+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Lisinopril گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور HEXAL داروسازی پور سینا داروسازی رازک داروسازی عبیدی داروسازی ابوریحان داروسازی تهران دارو داروسازی راموفارمین داروسازی مداوا داروسازی اسوه                موارد مصرف داروی لیزینوپریل یک مهار [...]