کتاب Chronic Disease Management for Small Animals

2017-12-17T18:09:12+04:30

نویسندگان: W. Dunbar Gram, Rowan J. Milner, Remo Lobetti Chronic-Disease-Management-for-Small-Animals راهنمایی عملی در مدیریت بیماری های مزمن در حیوانات کوچک کتاب مدیریت بیماری های مزمن برای حیوانات کوچک یک منبع کامل برای مراقبت طولانی مدت و درمان بیماران سگ و گربه با شرایط نامطبوع فراهم می کند. ارائه راهکارهای عملی برای مدیریت موفقیت [...]