مبندازول Mebendazole

2017-04-22T14:04:28+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Mebendazole گروه دارویی: Anthelmintics داروهای ضد کرم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی روز دارو داروسازی مداوا داروسازی مهر دارو       [...]