مپروبامات Meprobamate

2017-04-27T11:56:33+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Meprobamate گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف بعنوان شل کننده عضلانی، درمان کوتاه مدت اختلالات اضطرابی وکنترل کوتاه مدت بیخوابی کاربرد دارد اگر چه در مورد اخیر [...]