دارو متوکاربامول Methocarbamol

2017-05-11T18:40:52+04:30

اطلاعات دارو متوکاربامول Methocarbamol در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو متوکاربامول Methocarbamol گروه دارویی: Muscle Relaxants داروهای شل کننده عضلات     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی تهران دارو داروسازی سینا دارو داروسازی کاسپین تامین داروسازی امین داروسازی رازک       [...]