دارو متوكلوپراميد Metoclopramide

2017-05-11T19:07:52+04:30

اطلاعات دارو متوكلوپراميد  Metoclopramide در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو متوكلوپراميد Metoclopramide گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی امین داروسازی حکیم داروسازی زهراوی داروسازی اسوه داروسازی بهسا داروسازی خوارزمی داروسازی سینا دارو داروسازی الحاوی داروسازی [...]