مترونیدازول Metronidazole

2017-04-28T12:16:30+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Metronidazole گروه دارویی: Antiprotozoals داروهای ضد پروتوزوآها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور CLARIS LIFE SCIENCES داروسازی ایران ناژو داروسازی ثامن داروسازی شهید قاضی دارو پخش - کارخانه داروسازی بهوزان داروسازی خوارزمی داروسازی عبیدی داروسازی البرز دارو داروسازی پارس دارو داروسازی سبحان دارو داروسازی عماد درمان [...]