دارو مينوكسيديل موضعي Minoxidil Topical

2017-05-11T19:27:06+04:30

اطلاعات دارو مينوكسيديل موضعي  Minoxidil Topical در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو مينوكسيديل موضعي Minoxidil Topical گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens داروهای پوستی و ضد آفتاب ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ایران ناژو داروسازی پاک دارو داروسازی سپیداج داروسازی مینو داروسازی بهوزان [...]