میتومایسین Mitomycin

2017-04-26T11:33:46+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Mitomycin گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف میتومایسین در درمان کارسنومای معده، لوزالمعده، کلورکتال، پستان، سر و گردن، مجاری صفراوی، ریه، گردن رحم،مثانه و لوسمی میلوسیتیک مزمن مصرف می شود.      مکانیسم اثر میتومایسین [...]