میتوکسانترون Mitoxantrone

2017-04-26T11:41:44+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Mitoxantrone گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور EBEWE                موارد مصرف میتوکسانترون در درمان لوسمی های حاد میلوسیتیک، پرومیلوسیتیک، منوسیتیک و لوسمی حاد اریتروئید، سرطان پستان، کبد و لنفوم های غیر هوچکینی مصرف می شود. [...]