دارو منوبنزون Monobenzone

2017-05-11T19:18:19+04:30

اطلاعات دارو منوبنزون  Monobenzone در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو منوبنزون Monobenzone گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens داروهای پوستی و ضد آفتاب ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی بهوزان                موارد مصرف اين فرآورده براي دپيگمانتاسيون نهايي [...]