دارو نالتركسون Naltrexone

2017-05-08T16:59:50+04:30

اطلاعات دارو نالتركسون  Naltrexone در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو نالتركسون Naltrexone گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists آنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی الحاوی داروسازی ایران دارو              موارد مصرف اين [...]