نلفیناویر Nelfinavir

2017-04-27T13:23:19+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Nelfinavir گروه دارویی: Antivirals ضد ویروسها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی باختر بیوشیمی                موارد مصرف ضد ویروس (مهارکننده آنزیم HIV پروتئاز) a) درمان عفونت HIV، زمانی که درمان آنتی رترو ویروس اندیکاسیون داشته باشد. b) پروفیلاکسی پیرو [...]