دارو نئوستیگمین Neostigmine

2017-05-15T19:12:48+04:30

اطلاعات دارو نئوستیگمین Neostigmine در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو نئوستیگمین Neostigmine گروه دارویی: Parasympathomimetics پاراسمپاتومیمتیک ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی کاسپین تامین                موارد مصرف نئوستیگمین در درمان ضعف عضلانی ناشی از بیماری میاستنی‌گراو، احتباس [...]