کتاب Current Techniques in Canine and Feline Neurosurgery

2017-12-18T00:36:40+04:30

نویسندگان:‌Andy Shores, Brigitte A. Brisson Current Techniques in Canine and Feline Neurosurgery این کتاب تکنیک های رایج در جراحی مغز و اعصاب مدرن ترین، راهنمایی دقیق در انجام تکنیک های جراحی مغز و اعصاب در سگ ها و گربه ها را ارائه می دهد، از علائم و آناتومی جراحی گرفته تا روش ها [...]