نژاد سگ نیوفاندلند Newfoundland

2017-01-02T15:40:59+04:30

نیو فاند لند سگی است آرام ، قدرتمند ، بسیار بزرگ جثه که دارای سری پهن و سنگین می باشد. باهوش ، چالاک. و پر تحرک ، سازگار و سرسخت است. ماهیچه ها پهن ، کوتاه و گرد می باشند. چشمها کوچک و مثلثی شکل به رنگ قهواه ای تیره اند. رنگ بینی مشکی می [...]