دارو فنوکسی بنزامین Phenoxybenzamine

2017-05-02T18:33:49+04:30

اطلاعات دارو فنوکسی بنزامین Phenoxybenzamine در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو فنوکسی بنزامین Phenoxybenzamine گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف فنوکسی بنزامین در کنترل حملات افزایش فشار خون و تعریق در درمان فئوکروموسیتوم [...]