دارو فنیل افرین Phenylephrine

2017-05-11T19:32:38+04:30

اطلاعات دارو فنیل افرین  Phenylephrine در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو فنیل افرین Phenylephrine گروه دارویی: Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی جابربن حیان داروسازی راموفارمین [...]