پی پرازین Piperazine

2017-04-22T13:13:42+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Piperazine گروه دارویی: Anthelmintics داروهای ضد کرم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی فارماشیمی داروسازی مینا              موارد [...]