دارو پروپرانولول Propranolol

2017-05-02T19:30:53+04:30

اطلاعات دارو پروپرانولول  Propranolol در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو پروپرانولول Propranolol گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی تهران دارو داروسازی حکیم داروسازی عبیدی داروسازی مهر دارو داروسازی تولید دارو داروسازی روز دارو           [...]