دارو پریتون زینک Pyrithione Zinc

2017-05-11T19:17:46+04:30

اطلاعات دارو پریتون زینک  Pyrithione Zinc در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو پریتون زینک Pyrithione Zinc گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens داروهای پوستی و ضد آفتاب ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ساپونین ایران                موارد مصرف [...]