کینین Quinine

2017-04-25T14:09:51+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Quinine گروه دارویی: Antimalarials داروهای ضد مالاریا     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف کینین در درمان مالاریای ناشی از پلاسمودیوم فالسیپارم مقاوم به کلروکین یا در صورتی که ارگانیسم عامل، نا مشخص باشد یا انکه گونه های مختلف پلاسمودیوم در [...]