دارو سلدینافیل Sildenafil

2017-05-27T00:31:11+04:30

اطلاعات دارو سلدینافیل Sildenafil در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو سلدینافیل Sildenafil گروه دارویی: Urological Drugs داروهای مجاری ادرای     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور CIPLA داروسازی امین داروسازی رازک داروسازی فارماشیمی KRKA داروسازی پور سینا داروسازی روز دارو داروسازی مداوا PFIZER داروسازی خوارزمی داروسازی [...]