دارو سيمواستاتين Simvastatin

2017-05-02T19:17:03+04:30

اطلاعات دارو سيمواستاتين Simvastatin در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو سيمواستاتين Simvastatin گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور HEXAL داروسازی پور سینا داروسازی حکیم داروسازی لقمان داروسازی آریا داروسازی تهران شیمی داروسازی سجاد داروی شرق داروسازی مهر دارو داروسازی [...]