دارو سدیم فلوراید Sodium Fluoride

2017-05-11T20:35:04+04:30

اطلاعات دارو سدیم فلوراید Sodium Fluoride در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو سدیم فلوراید Sodium Fluoride گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی بهسا داروسازی شهر دارو داروسازی گیلارانکو داروسازی لقمان داروسازی [...]