اسب نژاد آندلس The Andalusian

2017-02-10T05:47:33+04:30

اسب نژاد آندلس (The Andalusian) چیست . نژاد اندلس ،اسبی زیبا با بدنی عضلانی است از کشور اسپانیا. اندازه ی قد اسب های این نژاد حدود ۱۵۷ الی ۱۶۸ سانتیمتر میباشد واغلب اسب های اندلسی به رنگهای خاکستری grayوکهر روشن یافت می شوند.البته رنگ های دیگر نیز مورد قبول است امادر انجمن اسب اصیل اسپانیا [...]