دارو تورازماید Torasemide

2017-05-05T01:17:17+04:30

اطلاعات دارو تورازماید  Torasemide در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو تورازماید Torasemide گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف - کنترل ادم ناشی از نارسایی قلبی و بیماری کبدی یا کلیوی ( شامل نارسایی [...]