دارو تريامسينولون Triamcinolone

2017-05-11T19:26:28+04:30

اطلاعات دارو تريامسينولون  Triamcinolone در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو تريامسينولون Triamcinolone گروه دارویی: Corticosteroids کورتیکواستروئیدها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور GEDEON RICHTER دارو پخش - کارخانه داروسازی اکسیر داروسازی سینا دارو HEXAL داروسازی البرز دارو داروسازی ایران هورمون داروسازی کاسپین تامین SANDOZ     [...]