دارو وازوپرسین Vasopressin

2017-05-11T18:50:46+04:30

اطلاعات دارو وازوپرسین Vasopressin در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو وازوپرسین Vasopressin گروه دارویی: Hypothalamic and Pituitary Hormones هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی اکسیر                موارد مصرف -پرادراری: می تواند اختلال مایعات ناشی [...]