ونلافاکسین Venlafaxine

2017-04-24T04:03:10+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Venlafaxine گروه دارویی: Antidepressants داروهای ضد افسردگی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور KRKA داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی دارو پژوهان لوتوس داروسازی عبیدی دارو [...]