اسب نژاد وستفالن Westfalen

2017-02-10T06:17:09+04:30

اسب نژاد وستفالن Westphalian, Westfalen از گروه اسب های خونگرم در منطقه ی وستفالیا واقع در غرب آلمان می باشد. این گروه از اسب ها همانند دیگر همنوعان خود در آلمان به خاطر موقعیت درخشانشان در مسابقات درساژ و پرش معروف هستند و از جمله پر جمعیت ترین نژادهای موجود در کشور آلمان می باشند. [...]