زوپیکلون Zopiclone

2017-04-27T12:22:26+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Zopiclone گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف طول مدت اثر کوتاهی دارد. این دارو بعنوان هیپنوتیک در درمان کوتاه مدت بی خوابی بکار می رود.      [...]