کتابخانه دامپزشکی نسخه نهایی

نام اثر: کتابخانه دامپزشکی نسخه نهایی
شماره مجوز:049852 -0104-6
سال انتشار: 1395
تعداد دیسک: 8 دی وی دی
قیمت: 150,000 تومان

[button color=”blue” size=”medium” link=”http://dampezeshkan.com/vetlib-ultimate” icon=”” target=”false”]توضیحات کامل مجموعه کتابخانه دامپزشکی نسخه نهایی[/button]

[button color=”green” size=”medium” link=”http://dampezeshkan.com/list-of-vetlib-ultimate-books” icon=”” target=”false”]لیست کتاب های مجموعه کتابخانه دامپزشکی نسخه نهایی[/button]

[button color=”red” size=”medium” link=”http://shop.dampezeshkan.com/-/1028-vetlib-ultimate.html” icon=”” target=”false”]خرید مجموعه کتابخانه دامپزشکی نسخه نهایی[/button]

 

 

vetlib dvd

نام اثر: کتابخانه دامپزشکی نسخه 2015
شماره مجوز:046103-03372-8
سال انتشار: 1394
تعداد دیسک: 4 دی وی دی
قیمت: 120,000 تومان

[button color=”blue” size=”medium” link=”http://dampezeshkan.com/vetlib2015″ icon=”” target=”false”]توضیحات کامل مجموعه کتابخانه دامپزشکی 2015[/button]

[button color=”green” size=”medium” link=”http://dampezeshkan.com/list-of-vetlib-books” icon=”” target=”false”]لیست کتاب های مجموعه کتابخانه دامپزشکی 2015[/button]

[button color=”red” size=”medium” link=”http://shop.dampezeshkan.com/vetlearn/1030-vetlib2015.html” icon=”” target=”false”]خرید مجموعه کتابخانه دامپزشکی 2015[/button]

برای تهیه هر کدام از مجموعه ها کافیست که عدد 1 را به سامانه 3000123063 پیامک کنید.