هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد
و سایت دامپزشکان
هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
 نام علمی دارو (ژنریک): Diclofenac-Topical
گروه دارویی: Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics
داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف

براي درمان موضعي كراتوزهاي آكتینيك (ناشي از اشعه‌هاي نوزاني) به كار مي‌رود.

 

   مکانیسم اثر

مكانيسم اثر اين دارو دردرمان كراتوزهاي آكتينيك ناشناخته باقي مانده است.

 

  فارماکوکينتيک

تقريباً 10% مقدار مصرف جذب سيستميك مي‌شود. متابوليسم دارو كبدي و دفع آن كليوي است. نيمه عمر دارو 2-1 ساعت است.

 

   موارد منع مصرف

در صورت حساسيت مفرط به يكي از اجزاء فرآورده، نبايد مصرف شود.

 

   هشدارها

احتمال بروز واكنش‌هاي حساسيتي و آنافيلاكتيك، مخصوصاً در بيماران آسمي، وجود دارد.

 

   عوارض جانبي

درماتيت تماسي، جوش‌هاي پوستي، پوست خشك، پوسته‌ريزي از شايع‌ترين عوارض جانبي اين دارو مي‌باشد.

 

   تداخل دارویی

اگرچه جذب سيستميك دارو كم است اين دارو نبايد همزمان با داروهاي خوراكي ضد التهاب غير استروئيدي مثل آسپيرين به كار برد.

 

   نکات قابل توصيه

1- از تماس ژل با چشم اجتناب گردد.
2- در بيماران مبتلا به زخم فعال يا خونريزي گوارشي، نارسايي شديد كليوي و كبدي با احتياط مصرف شود.
3- روز زخم باز، عفونت‌ها و درماتيت پوسته‌ريز استفاده نشود.
4- در صورت عدم پاسخ به درمان، بايد ارزيابي و درمان مورد بررسي مجدد قرار گيرد.

 

   مقدار مصرف

مقدار كافي از ژل را روي موضع مورد نظر دو بار در روز بماليد. طول مدت درمان 90-60 روز است.

 

   اشکال دارویی

Topical Gel: 1%