هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد
و سایت دامپزشکان
هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
 نام علمی دارو (ژنریک): Etoricoxib
گروه دارویی: Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics
داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف

Etoricoxib یک NSAID است که مهار کننده انتخابی سیکلواکسیژناز- 2است.
در درمان علامتی آرتریت روماتوئید، استئوآرتریت و آرتریت حاد نقرسی بکار می رود. برای تسکین دردهای عضلانی اسکلتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

 

   مکانیسم اثر
 

 

  فارماکوکينتيک

از طریق دستگاه گوارشی بخوبی جذب می شود در حدود یک ساعت بعد حداکثر غلظت پلاسمائی آن ایجاد می شود و 92 درصد با پروتئین پلاسما پیوند می شود. نیمه عمر آن 22 ساعت است. عمدتاً در ادرار ترشح می شود (70 درصد) و مقداری نیز از مدفوع دفع می شود (20 درصد).

 

   موارد منع مصرف

: بیماریهای کبدی شدید، بیماریهای التهابی روده، نارسائی قلب شدید، نارسائی کلیه شدید

 

   هشدارها

در موارد افزایش آنزیمهای کبدی بایستی دارو قطع شود.نیز در بیمارانی که دچار کمبود آب بدن شده اند. اثر ضد فعالیت پلاکتی ندارد بنابراین نمی تواند در بیماریهای ایسکمی قلب جلوگیری نماید.

 

   عوارض جانبي

همانند دیگر NSAIDs .
بر روی دستگاه گوارش فوقانی ممکن است اثرات زخم، سوراخ شدگی، خونریزی گوارشی داشته باشد.

 

   تداخل دارویی

مصرف همزمان آن با داروهای القاکننده یا مهارکننده ایزوآنزیم CYP3A4 می تواند اثرات آن را تضعیف یا تشدید کند مثلاً ریفامپین غلظت پلاسمائی Etoricoxib را کاهش می دهد یا Etoricoxibغلظت پلاسمائی اتینیل استرادیول را افزایش می دهد. با داروهای دیگر مثل سالبوتامول و ماینوکسیدیل خوراکی نیز تداخل دارد. دیگر تداخلات داروئی مثل داروهای NSAIDs است.

 

   نکات قابل توصيه
 

 

   مقدار مصرف

در استئوآرتریت از طریق خوراکی 60 میلی گرم یکبار در روز.
در آرتریت روماتوئید 90 میلی گرم یکبار در روز.
در آرتریت نقرسی بالاتر از 120 میلی گرم یکبار در روز.
در زمان دردهای حاد جهت درمان علامتی می توان دوز120 میلی گرم روزانه بصورت دوره ای تجویز نمود.
در بیماران کبدی خفیف میزان 60 میلی گرم در روز استفاده می شود.