هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد
و سایت دامپزشکان
هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
 نام علمی دارو (ژنریک): Oxycodone
گروه دارویی: Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics
داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
SANDOZ داروسازی سها    
   

 

   موارد مصرف

اکسی کودون، یک مشتق فنانترن و یک ضد درد مخدر است .
به صورت خوراکی یا زیر جلدی یا داخل وریدی برای تسکین دردهای متوسط تا شدید مصرف می شود.

 

   مکانیسم اثر
 

 

  فارماکوکينتيک

از طریق دستگاه گوارشی جذب می شود. به به طور عمده به نورکسی کدئین و به میزان کمتر به اکسی مورفین متابولیزه می شود و هر دو این متابولیتها گلوکورنیزه شده و با داروی تغییر نکرده در ادرار ترشح می شوند. نیمه عمر دفع آن از خون 2 تا 4 ساعت است و در شیر توزیع می شود.
منع مصرف:

 

   موارد منع مصرف

سازنده های انگلستان مصرف را در بیماران مبتلا به اختلال متوسط تا شدید کبدی و اختلال شدید کلیوی ممنوع دانسته اند ولی آمریکائی ها مصرف آن را به شرط کاهش دوز مصرف مجاز دانسته اند.

 

   هشدارها
 

 

   عوارض جانبي

در کل همانند داروهای ضد درد مخدر.

 

   تداخل دارویی

همانند سایر ضد دردهای مخدر.

 

   نکات قابل توصيه
 

 

   مقدار مصرف

دوز شروع خوراکی معمول دارو برای بیماران naive مخدر در دردهای شدید 5 میلی گرم هر 4 تا 6 ساعت است و اگر نیاز باشد بر اساس پاسخ بیمار می تواند افزایش یابد. در بیمارانی که قبلاً ضد دردهای مخدر قوی مصرف می کرده اند باید دوز اولیه اکسی کدون بر اساس نیاز روزانه مخدر باشد. کارخانه های سازنده انگلیسی میزان 10 میلی گرم خوراکی اکسی کدون را تقریباً برابر با 20 میلی گرم مورفین خوراکی می دانند بیشتر بیماران به بیش از 400 میلی گرم روزانه نیاز ندارند.
ترکیبات حاوی اکسی کدون هیدروکلراید و آسپرین یا پاراستامول نیز مورد استفاده قرار می گیرند. اکسی کدون هیدروکلراید می تواند به صورت خوراکی به عنوان یک داروی تنظیم کننده آزادسازی ترکیبات داروئی هر 12 ساعت مورد استفاده قرار گیرد.
دوز وریدی اکسی کدون هیدروکلراید بین 1 تا 10 میلی گرم است که طی 1 تا 2 دقیقه داده می شود و تکرار آن نباید بیشتر از 4 تا 6 ساعت باشد. یک دوز 2 میلی گرم ،دوز توصیه شده شروع انفوزیون داخل وریدی است.
مصرف زیر جلدی: دوز شروع 5 میلی گرم هر 4 ساعت. انفوزیون زیر جلدی با 5/7 میلی گرم روزانه در بیماران naïve به مخدر انجام می شود.
برای انتقال فرم خوراکی به تزریقی کارخانه های انگلیسی سازنده هر 2 میلی گرم خوراکی اکسی کدون را تقریباً برابر با 1 میلی گرم تزریقی آن دانسته اند. از طریق رکتال شیاف 30 میلی گرم یا 10 یا 20 میلی گرم وجود دارد که هر 6 تا 8 ساعت تکرار می شود.

 

   اشکال دارویی
 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص آهسته رهش اکسی کدون-ساندوز 20 میلی گرم
SANDOZ [ آلمان ]
  بهستان دارو
قرص اکسی کدون-سها 5 میلی گرم
داروسازی سها [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
OXYCODONE-SANDOZ Tablet 20 mg,Extended Release
SANDOZ [ GERMANY ]
  بهستان دارو
OXYCODONE-SOHA 5MG TAB
داروسازی سها [ IRAN ]